Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zapisu dla słuchacza studiów podyplomowych AGH

 

 

(To pytanie jest wymagane)

Imię

(To pytanie jest wymagane)

Nazwisko

(To pytanie jest wymagane)

PESEL

(To pytanie jest wymagane)

E-mail w domenie @student.agh.edu.pl

(To pytanie jest wymagane)

Stały adres zamieszkania

(To pytanie jest wymagane)

Jednostka / Wydział

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WILiGZ

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WEAIiB

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WIEiT

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WIMiR

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WGGiIŚ

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WIMiC

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WWNiG

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WZ

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów WFiIS

Uwagi:

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że jest mi znany Regulamin korzystania z Biblioteki Głównej i sieci Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Regulamin Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania AGH i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam zasad korzystania z zasobów bibliotecznych. Zobowiązuję się do sprawdzania stanu mojego konta po każdym wypożyczeniu lub zwrocie.

Zostanie utworzone wspólne konto biblioteczne dla Biblioteki Głównej AGH i Biblioteki Wydziału Zarządzania.

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że jest mi znany Regulamin korzystania z Biblioteki Głównej i sieci Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam zasad korzystania z zasobów bibliotecznych. Zobowiązuję się do sprawdzania stanu mojego konta po każdym wypożyczeniu lub zwrocie.

(To pytanie jest wymagane)

Zapisuję się do Newslettera Biblioteki Głównej AGH. Od tej pory będą Państwo otrzymywać informacje dotyczące źródeł elektronicznych (np. nowe zasoby, dostępy testowe, szkolenia), organizacji usług (np. zmiana godzin otwarcia), wydarzeń w bibliotece (np. prelekcje, wystawy). 

Wkrótce otrzymasz maila z adresu bginfo@bg.agh.edu.pl zawierającego link aktywujący zapis do newslettera. Wypisanie z serwisu jest możliwe w każdym momencie.

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

(To pytanie jest wymagane)

Potwierdzam, że przeczytałem/am i przyjmuję do wiadomości informacje Administratora danych osobowych, w tym informację o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie do dostępu do swoich danych, prawie ich sprostowania oraz prawie do usunięcia danych.