Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zapisu dla doktoranta AGH

 

 

(To pytanie jest wymagane)

Imię

(To pytanie jest wymagane)

Nazwisko

(To pytanie jest wymagane)

PESEL

(To pytanie jest wymagane)

Numer Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

(To pytanie jest wymagane)

E-mail w domenie @agh.edu.pl

(To pytanie jest wymagane)

Stały adres zamieszkania

(To pytanie jest wymagane)

Jednostka / Wydział:

W celu zdalnego zapisu uprzejmie prosimy przesłać:

- skan obu stron podbitej na bieżący rok akademicki Elektronicznej Legitymacji Doktoranta,

- skan drugiej strony Załącznika C do Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej i sieci Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej – na załączniku wymagany jest podpis oraz pieczęć opiekuna z AGH oraz planowana data ukończenia studiów.

 

Załącznik C

 

Konto biblioteczne zostanie założone zdalnie po wypełnieniu formularza oraz przesłaniu skanów wymaganych dokumentów.

Uwagi:

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że jest mi znany Regulamin korzystania z Biblioteki Głównej i sieci Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Regulamin Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania AGH i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam zasad korzystania z zasobów bibliotecznych. Zobowiązuję się do sprawdzania stanu mojego konta po każdym wypożyczeniu lub zwrocie.

Zostanie utworzone wspólne konto biblioteczne dla Biblioteki Głównej AGH i Biblioteki Wydziału Zarządzania.

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że jest mi znany Regulamin korzystania z Biblioteki Głównej i sieci Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam zasad korzystania z zasobów bibliotecznych. Zobowiązuję się do sprawdzania stanu mojego konta po każdym wypożyczeniu lub zwrocie.

(To pytanie jest wymagane)

Zapisuję się do Newslettera Biblioteki Głównej AGH. Od tej pory będą Państwo otrzymywać informacje dotyczące źródeł elektronicznych (np. nowe zasoby, dostępy testowe, szkolenia), organizacji usług (np. zmiana godzin otwarcia), wydarzeń w bibliotece (np. prelekcje, wystawy). 

Wkrótce otrzymasz maila z adresu bginfo@bg.agh.edu.pl zawierającego link aktywujący zapis do newslettera. Wypisanie z serwisu jest możliwe w każdym momencie.

 

(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu założenia lub uaktualnienia konta bibliotecznego oraz realizacji usług zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych i zamówień międzybibliotecznych, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższy i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

(To pytanie jest wymagane)

Potwierdzam, że przeczytałem/am i przyjmuję do wiadomości  informacje zawarte w klauzuli informacyjnej Administratora danych osobowych, w tym informację o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie do dostępu do swoich danych, prawie ich sprostowania oraz prawie do usunięcia danych.