Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zamówienia wydruków z norm polskich i zagranicznych

 

Zamawiany materiał
Zamówienie na kopie papierowe ISTOTNYCH fragmentów (definicje, wykazy, tabele, wykresy, rysunki, treść właściwa) Polskich Norm
(maksymalnie 30% dokumentu).
(To pytanie jest wymagane)

Numer normy, np. PN-EN 149+A1

(To pytanie jest wymagane)

Tytuł normy, np. Sprzęt ochrony układu oddechowego...

(To pytanie jest wymagane)

Rok wydania normy

Wersja językowa

(To pytanie jest wymagane)

Numer/y stron/y do wydruku podane z paska narzędziowego PDF

 UWAGA: Numery stron z paska narzędziowego PDF nie pokrywają się z numerami stron widniejącymi na stronicach normy.
Zamawiający
Prawo wydruku przysługuje wyłącznie pracownikom AGH prowadzącym zajęcia dydaktyczne i/lub badania naukowe,
studentom, doktorantom i uczestnikom studiów podyplomowych AGH.
(To pytanie jest wymagane)

Zamawiający (imię i nazwisko) 

(To pytanie jest wymagane)

Nr karty bibliotecznej / nr legitymacji  

Wydział / Jednostka

Kategoria użytkownika

(To pytanie jest wymagane)

E-mail 

Telefon

Uwagi

Oświadczenie
(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wydruku 0,25 zł / strona A4

Prawo autorskie

W związku z zapisami Umowy o współpracy ze szkołą wyższą podpisana w dniu 15.11.2018 r. pomiędzy Prezesem PKN a Rektorem AGH w kwestii prawa do wykonywania kopii fragmentów Polskich Norm prosimy wszystkich pracowników i studentów AGH o bezwzględne przestrzeganie zawartych w niej postanowień.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 ) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN).

  
RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO: http://www.bg.agh.edu.pl/pl/RODO